Selamat datang ke kedai buku online DARULFIKIR!

KAMUS AT-TULLAB (ARAB-MELAYU)/HC

  • Sale
  • RM58


Kamus ini disusun daripada Bahasa Arab ke Bahasa Melayu dengan cara yang mudah. Sesuatu kalimah yang dirujuk tidak perlu dicari kata dasarnya terlebih dahulu, cukup dengan mencari kalimah yang diperolehi sahaja mengikut huruf awal bagi tiap-tiap kalimah. Dari segi struktur penghuraian makna, kamus ini menggunakan istilah dan makna yang tepat. Setiap kallimah disusuli dengan kata dasarnya. Contoh-contoh pengunaan kalimah yang betul dalam ayat juga disediakan untuk memudahkan rujukan pembaca.

(LxPxT) (14x22x5.3cm)

ISBN 983-9668-26-9