Selamat datang ke kedai buku online DARULFIKIR!

PANDUAN PENDAKWAH SECARA PRAKTIKAL

  • Sale
  • RM18


Buku ini menghimpunkan beberapa pandangan dan saranan tentang kaedah atau pendekatan dakwah kepada golongan yang belum beragama Islam. Kandungan buku ini adalah sebahagian daripada tesis penulis bagi mendapatkan ijazah phd di Pusat Pengajian Siswazah USM. Kini bertugas sebagai Duta Besar Negara Brunei Darussalam ke Indonesia. Justeru, diharapkan buku ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang ingin melibatkan diri dan bergiat dalam bidang dakwah.

(LxPxT) (15x22x1.3cm)

ISBN 983-131-102-7